جنجالی

زن ایرانی در پرواز هواپیما متوجه خیانت همسرش شد

زن ایرانی در پرواز هواپیما متوجه خیانت همسرش شد

یک خانم ایرانی که همراه با همسر خود در حال پرواز از قطر به اندونزی بود، در بین راه متوجه شد که همسرش به او خیانت کرده است؛ او آن قدر همسرش را کتک زد که هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد و این زوج را در شهر چنای هند پیاده کرد! ادامه مطلب

ادامه مطلب